LabDisc ENVIRO
Objednací číslo
1124109

Cena s DPH 28.719,00 Kč

3% sleva 27.857,43

Ještě na skladě 1 ks k dipozici
Zeptejte se nás na pomůcku. Doporučte nás.
Kompaktní datalogger s integrovanou GPS navigací, USB 2.0 a Bluetooth. Dodává se ve čtyřech různých konfiguracích LabDisc ENVIRO, GENSCI, PHYSIO, BIO-CHEM.

Technické údaje:

Vědec­ké zaměře­ní - Životní prostře­dí
Pracu­je s ope­rační­mi systé­my Standa­lone, PC, MAC, i­Pad
Zabudo­vané sníma­če: Barome­tr, Sonome­tr, Kolori­metr, GPS, IR snímač teplo­ty, pH, Relativ­ní vlhkos­t, Teplo­ta, Tur­bidita, UV
GPS zápis dat
Dálko­vý přenos dat
Max. frekven­ce měření 10/s
Rozli­šení měření 12-bit
Vnitřní paměť 128 0­00 hod­not
Vesta­věný akumu­látor LiPO 7.2 V
Život­nost baterie > 150 h­odin
Display Grafic­ký LCD, 64×128 pixelů
Ovládání tlačítky
USB 2.0
Bezdrá­tová komuni­kace přes Blueto­oth V2.0
Automa­tické testo­vání sníma­čů
Automa­tická kalibra­ce sníma­čů
Rozsah pracov­ních teplot –10 až 50 °C
Odpoví­dá normám CE, FCC
Vnější napáje­ní 100–240 V AC/12 V DC 1A
Softwa­re Globi­Lab

Rozměry:

132 x 45 (ø x H)

Objem:

Volume

Hmotnost:

200 g

Množství:

Taille de l'emballage

Rozsah dodávky:

LabDisc, Stojan, Taška pro přenos (voli­telná)

Upozornění: Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.