Citlivá otázka: ochrana Vašich osobních údajů na stránkách www.conatex.cz

Jsme upřímně přesvědčeni, že dlouhodobá obchodní spolupráce je možná pouze při vzájemné důvěře a rovnosti partnerů. To se přirozeně týká i otázky ochrany Vašich osobních dat.

 

Principy zacházení s Vašimi osobními daty:

Schraňujeme pouze osobní data, která jste nám sdělili.

Vaše data jsou používána výlučně v naší společnosti a nejsou poskytována nikomu dalšímu. Budou použita výlučně za účelem, pro který byla poskytnuta.

Nepronajímáme ani neprodáváme data našich zákazníků.

Nezasíláme nevyžádané maily nebo nabídky.

Respektujeme všechny zákonné požadavky ochrany dat. Ve většině případu je naše zacházení s daty i přísnější.

Pro plnější informaci jsme na následujících stránkách shrnuli odpovědi na pět nejčastěji zadávaných otázek.

 

Celkový pohled na bezpečnost dat na stránkách Conatex:

Je číslo mé bankovní karty chráněno?

Jakému účelu slouží okno s varováním, které se otvírá v průběhu zadávání objednávky?

Jaká jsou rizika?

Jak poznám, že je internetová stránka „bezpečná“?

Které jsou chráněné oblasti internetových stránek Conatex ?

 

Pokud by některá z Vašich otázek zůstala bez odpovědi, neváhejte se na nás obrátit emailem na info@conatex.cz (ČR), info@conatex.sk (Slovensko) nebo jsme Vám pro dotazy k dispozici na telefonním čísle 224 310 671 (ČR), 02/20545137 (Slovensko).

 

Je číslo mé bankovní karty chráněno?

Conatex přijal řadu opatření na ochranu vašich transakcí.

Pochopitelně používáme standardní opatření běžná v internetovém obchodování. Například komunikace mezi Vaším prohlížečem a našimi stránkami je chráněna kódováním. Navíc jsme přijali ještě další ochranná opatření.

Tím Vám poskytujeme maximální bezpečnost. Své objednávky můžete u nás zadávat s plnou důvěrou.

Na závěr vězte, že od roku 2000 (kdy byly zprovozněny naše internetové stránky) jsme ještě nezaznamenali ani jeden případ pokusu o zneužití.

 

Jakému účelu slouží okno s varováním, které se otvírá v průběhu zadávání objednávky?

Není důvod k obavám. Slouží pouze jako upozornění, že vstupujete do chráněné oblasti našich internetových stránek.

Můžete být klidní, od tohoto okamžiku lze zadávat bankovní transakci s plnou důvěrou. Kliknutím na „Pokračovat“ přejdete dále ve vaší objednávce.

A naopak, může se stát, že Vás okno s varováním upozorní na opuštění zabezpečené oblasti našich internetových stránek.

 

Jaká jsou rizika?

Nezáleží na tom, co se stalo na našich internetových stránkách. Náhodné kliknutí (málo pravděpodobné) nebo narušení bezpečnosti (velmi nepravděpodobné)? Nic neriskujete.

Conatex se postará, abyste nebyli poškozeni. Pokud by Vaše banka, pokryla jen část škody, zavazujeme se pokrýt zbytek.

Ale není důvod k obavám. Naše stránky jsou bezpečně chráněny a od jejich spuštění v roce 2000 nedošlo k žádnému zneužití.

 

Jak poznám, že je internetová stránka „bezpečná“?

Pokud chcete nakupovat nebo provádět finanční transakce přes internet musíte se přesvědčit o následujícím:

  • že jsou Vaše data kódována
  • že jste skutečně na správné internetové stránce
  • že je společnost spravující dané internetové stránky seriózní a garantuje Vám bezpečné a diskrétní zpracování Vašich osobních dat (kontaktní data, číslo bankovní karty).

První dva body zajišťuje použití bezpečnostního protokolu Secure Sockets Layer (SSL).

Internetové stránky Conatex používají bezpečnostní protokol SSL při komunikaci s Vaším prohlížečem (např. Firefox, Google Chrome, Internet Explorer). Při připojení k zabezpečeným serverům jako je server Conatex jsou všechna předávaná data kódována. Jejich dekódování třetí osobou je prakticky nemožné.

Pokud Váš prohlížeč nepoužívá daný bezpečnostní protokol, stejně nic neriskujete, neboť transakce nebude moci být dokončena.

 

Které jsou chráněné oblasti internetových stránek Conatex ?

Velká část našich internetových stránek obsahuje data dostupná všem uživatelům. Tyto oblasti nemá smysl chránit. Přístup k popisu pomůcky sebou nenese žádné riziko, neboť nedochází k žádné výměně dat.

« Citlivou » oblastí stránek jsou ty stránky, kde probíhají finanční transakce. Celý průběh objednávky od jejího začátku až do jejího definitivního potvrzení se odehrává v zabezpečené oblasti.

Abyste zjistili, zda jste v chráněné oblasti stránek, podívejte se na adresní řádek Vašeho prohlížeče.

Pokud v něm uvedená adresa začíná http (http = Hyper Text Transport Protocol), nejste v chráněné oblasti.

Pokud v něm uvedená adresa začíná https (https = Hyper Text Transport Protocol s SSL), jste v chráněné oblasti.

U většiny prohlížečů je navíc adresní řádek v chráněné oblasti zelený.

Více o ochrana údajů