Jsme fascinováni vědou.
Předávat naše zaujetí vědou je nám vrozené. Pracovníci odpovědní za jednotlivé předměty jsou skutečnými znalci ve svých oborech. Jsou ve stálém kontaktu s učiteli tak, aby optimálně vyhověli jejich požadavkům a potřebám. S námi má každý problém své řešení!

Více o naší logistice